Στην αγορά εργασίας οι εργοδότες προσφέρουν θέσεις εργασίας χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές απασχόλησης. Ποια είναι όμως η διαφορά που έχει η προσωρινή απασχόληση με την μερική απασχόληση; Η διαφορά έγκειται κατά βάση στο ότι η πρώτη αφορά το χρονικό διάστημα απασχόλησης, ενώ η δεύτερη τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης.

 

Η προσωρινή απασχόληση είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από κάποιες ημέρες έως κάποιους μήνες. Ο υποψήφιος εργαζόμενος γνωρίζει εξαρχής πόσο είναι το χρονικό διάστημα αυτό, το οποίο μετά τη λήξη του μπορεί να ανανεωθεί.

 

Η μερική απασχόληση αφορά τον μειωμένο αριθμό ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εργάσιμων ωρών. Ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κάθε μέρα για λιγότερες από 8 ώρες ή να απασχολείται λιγότερες από 5 ημέρες μέσα στην εβδομάδα.

 

Βασικό πλεονέκτημα της προσωρινής απασχόλησης είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να αποκτά πολλές και διαφορετικές  δεξιότητες σε διαφορετικές θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Αντίστοιχα, για την μερική απασχόληση βασικό πλεονέκτημα είναι το ότι ο εργαζόμενος μπορεί παράλληλα να απασχολείται και σε άλλη δουλειά ή να ασχολείται με μια εξίσου σημαντική δραστηριότητα.

 

Για να βρείτε της νέες θέσεις εργασίας από τη Randstad επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr