Όλο και περισσότερο πλέον προσφέρεται ως επιλογή στην αγορά εργασίας η προσωρινή απασχόληση. Κάποιοι υποψήφιοι προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και αναζητούν και θέσεις εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ άλλοι συνεχίζουν να αναζητούν μόνο θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Τι μπορεί, όμως, να σας προσφέρει μια θέση προσωρινής απασχόλησης; Γιατί κάποιος υποψήφιος θα έκανε καλά να τις αναζητά πέρα από το ότι με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και δείχνει ευελιξία αυξάνοντας τις πιθανότητες για εύρεση εργασίας; Η απάντηση δίνεται στα 5 σημεία που ακολουθούν:

  1. Κανονικό εισόδημα για το διάστημα της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης.
  2. Προϋπηρεσία σε κάποιο αντικείμενο, ακόμα κι αν η απασχόληση είναι για μικρό χρονικό διάστημα.
  3. Εμπειρίες από την αγορά εργασίας.
  4. Δικτύωση και γνωριμία με άλλους επαγγελματίες.
  5. Πιθανότητα η προσωρινή απασχόληση να γίνει μόνιμη.

Βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίες για προσωρινή ή μόνιμη απασχόληση και να κάνετε αίτηση για όσες σας ενδιαφέρουν.