Σίγουρα τα φοιτητικά χρόνια αποτελούν την πιο ξένοιαστη περίοδο στη ζωή του ατόμου και ένα διάστημα χαλάρωσης μετά τις αυξημένες απαιτήσεις του σχολείου και πριν τα καθήκοντα που θα κληθούμε να αναλάβουμε όταν έχουμε καλύψει κάποια θέση εργασίας. Επειδή, όμως, οι σύγχρονες συνθήκες στην αγορά εργασίας γίνονται όλο και πιο δύσκολες θα πρέπει η προετοιμασία μας, για να βγούμε στην αγορά εργασίας και προκειμένου να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρούμε μία θέση εργασίας που να μας καλύπτει, να ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο.

Η προετοιμασία μας αυτή περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια για να είναι πιο αποτελεσματική. Το ένα στάδιο αφορά στο να βάλουμε στόχο να πετύχουμε όσο γίνεται υψηλότερη βαθμολογία στο Πανεπιστήμιο το οποίο θα ενδυναμώσει τα προσόντα μας και θα αυξήσει τις πιθανότητες μας να επιλέγουμε τόσο για ένα μεταπτυχιακό όσο και για μία θέση εργασίας.

Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με την ωφέλεια που θα μας προσφέρει η απόκτηση μιας προσωρινής θέσης εργασίας, κατά τη διάρκεια των σπουδών μας. Η προσωρινή απασχόληση έχει πολλά οφέλη για μας γιατί θα μας δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουμε εργασιακή εμπειρία, ειδικότερα αν εργαστούμε σε κάποια μεγάλη εταιρία και γνωριμίες που μπορούν να μας δώσουν ευκαιρίες για ανάπτυξη της καριέρας μας. Τέλος, η προσωρινή εργασία μας προσφέρει την ευκαιρία να μην έχουμε κενά διαστήματα στο βιογραφικό μας και να σχηματίσουμε την εντύπωση σε έναν πιθανό μας εργοδότη ότι έχουμε διάθεση να εργαστούμε και με αυτόν τρόπο, να γίνουμε πιο ελκυστικοί σε σχέση με άλλους υποψήφιους, όταν διεκδικήσουμε κάποια θέση εργασίας.