Για να βρείτε εργασία αυτό το διάστημα, σύμφωνα με τους ειδικούς του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθείτε συνδυαστικά συμπεριλαμβάνοντας στο ίδιο πλάνο τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμβουλές και αγγελίες εργασίας από το  internet, την ενεργοποίηση των social media, τη συνεργασία με εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού και γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων, καθώς και την ενεργοποίηση του προσωπικού, φιλικού, οικογενειακού και επαγγελματικού  περιβάλλοντος.

Σε κάθε περίπτωση η άμεση ανταπόκριση, η σωστή παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ και η σαφήνεια σχετικά με τις θέσεις εργασίας για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον θα συντελέσουν στην θετικά στην εύρεση της επόμενης εργασίας και ίσως να οδηγήσουν στην επιθυμητή προσφορά εργασίας.