Καθώς τα οικονομικά δεδομένα δεν δείχνουν να βαλτώνονται σημαντικά και η εργασία στην Ελλάδα δείχνει να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις το ερώτημα που πλανάτε σε όλους που ασχολούνται με την εργασία είναι ποιά θα είναι η καριέρα που θα εξασφαλίσει σε ένα εργαζόμενο εργασιακή ασφάλεια και σιγουριά στο επόμενο διάστημα. Όπως είναι σε όλους γνωστό η επιλογή της καριέρας αλλά και το ποια εργασία ταιριάζει στο καθένα μας αποτελεί ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να έχει και υψηλή βαρύτητα για τις επιλογές μας.

Μια επιλογή για κάποιους θα μπορούσε να είναι η επιστροφή στην εκπαίδευση για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι εξέταση της ανάπτυξης των διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων αλλά και διαφορετικές θέσεις  εργασίας που προσφέρονται.

Μια περίπτωση ενός επαγγελματικού κλάδου που παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια είναι αυτός των φαρμάκων . Με εταιρείες ελληνικές αλλά και γνωστούς ομίλους από το εξωτερικό ο κλάδος των φαρμάκων έχει παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντικά οικονομικά μεγέθη παρά τις όποιες αλλαγές προέκυψαν πρόσφατα .

Ένας άλλος κλάδος που έχει βρεθεί αρκετές φορές στις πρώτες θέσεις είναι αυτός της πληροφορικής όπου κατά διαστήματα έχει συντελέσει σημαντικά στην μείωση της ανεργία και την αύξηση στην απασχόληση πολλών  νέων εργαζομένων. Ένα παράδειγμα ενός νέου κλάδου που είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας είναι ο κλάδος της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών .

Ποια είναι η απόφαση που πρέπει να λάβουμε για την καριέρα μας ; Οι επιλογές μας μπορεί να είναι αρκετές αλλά πάντα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις γνώσεις μας (επαγγελματικές και ακαδημαϊκές) τις ικανότητες μας και την εμπειρία που έχουμε σε κάποιο τομέα έτσι ώστε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή.