Η σημερινή εργασία έχει πολλές και διαφορετικές μορφές. Ανάλογα με τις εβδομαδιαίες εργασιακές ώρες μπορεί να είναι πλήρης ή μερική (ημιαπασχόληση).

Η πλήρης απασχόληση αναφέρεται σε 40 ώρες κατά μέσο όρο, ενώ η μερική απασχόληση (ημιαπασχόληση) σε 20 ή 30 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Η πλήρης απασχόληση προτιμάται περισσότερο από εργαζόμενους που στοχεύουν σε μία καριέρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ η μερική απασχόληση διευκολύνει όσους ασχολούνται παράλληλα με κάτι ακόμα (π.χ., με τις σπουδές τους ή κάποια άλλη εργασιακή απασχόληση, την οικογένεια).

Φυσικά, πέρα από το τι προτιμά το άτομο όσον αφορά τις ώρες εργασίας του, σημαντικό ρόλο παίζει το τι προσφέρει η αγορά εργασίας. Για να ενημερωθείτε, λοιπόν, για νέες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε το www.randstad.gr τώρα!