Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού έχουν ένα διπλό και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την αγορά εργασίας. Αρχικά έρχονται σε επαφή με εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν να αναθέσουν την διαδικασία για την εύρεση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού για τις νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα βρεθούν τα στελέχη εκείνα που θα ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του κάθε ρόλου, αλλά και την κουλτούρα της εταιρείας.

Παράλληλα σε καθημερινή βάση οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από τα διαφορετικά μέσα επικοινωνίας (web site, Linkedin, Facebook, Twitter) αλλά και τις συνεντεύξεις εργασίας, έρχονται σε επαφή με ένα μεγάλο αριθμό υποψήφιων οι οποίοι αξιολογούνται και προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα.

Η Randstad, ως εταιρία σύμβουλων ανθρώπινου δυναμικού, για περισσότερα από πενήντα χρόνια διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους υποψήφιους για εργασία.

Στην Ελλάδα η Randstad διατηρεί γραφεία στην Αθήνα (2106770523) και στην Θεσσαλονίκη (2310414728). Για τους υποψήφιους για εργασία οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι δωρεάν. Οι εργοδότες, αλλά και οι υποψήφιοι για εργασία που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συμβούλους hr. Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr