Οι εργοδότες που αξιολογούν προσωπικό για μόνιμη απασχόληση στην Ελλάδα δημοσιεύουν τις αγγελίες τους στα διάφορα μέσα για να βρουν τους κατάλληλους υποψηφίους για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού θέλουν να προσελκύσουν τα καλύτερα στελέχη στην αγορά εργασίας, είναι πιθανόν να δημοσιεύσουν τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης σε αρκετά και διαφορετικά μέσα όπως και να αναθέσουν την διαδικασία αξιολόγησης σε συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες που αναγράφονται στις αγγελίες για εργασία, αλλά και να διατηρούν ένα αρχείο με δραστηριότητα τους έτσι ώστε να αξιοποιούν σωστά τον διαθέσιμο χρόνο και να μην καταχωρούν το βιογραφικό τους για την ίδια θέση εργασίας περισσότερες από μία φορές.