Όταν ακούτε τον όρο «μερική απασχόληση» ή «ημιαπασχόληση» τι σας έρχεται στον νου; Για κάποιους ανθρώπους αποτελεί μία προσωρινή λύση ανάγκης, για άλλους είναι ευκαιρία να έχουν προσωπικό χρόνο καθώς θα αποκτούν επαγγελματική εμπειρία.

Τι είναι, όμως, η «μερική απασχόληση» ή «ημιαπασχόληση»; Μερική απασχόληση ή «ημιαπασχόληση» είναι η απασχόληση για μειωμένο αριθμό ωρών ή ημερών εβδομαδιαίως (ή μηνιαίως). Ο εργαζόμενος, δηλαδή, με μειωμένο ωράριο δεν φτάνει τις 40ώρες εργασίας κάθε εβδομάδα.

Η μερική απασχόληση ή «ημιαπασχόληση» είναι δύο ειδών:

  1. Μειωμένη ημερήσια εργασία, όπου ο εργαζόμενος απασχολείται σε καθημερινή βάση αλλά για λιγότερες από 8ώρες (συνήθως 4-6ώρες).
  2. Μειωμένη εργασία όπου ο εργαζόμενος απασχολείται μερικές ώρες ή ημέρες μέσα στην εβδομάδα ή στον μήνα.

Εάν ψάχνετε για μερική απασχόληση, στο  μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες θέσεις μερικής απασχόλησης.