Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν πλέον το LinkedIn ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας με άλλους επαγγελματίες, αλλά και ως μέσο για την αναζήτηση εργασία. Εσείς γνωρίζετε τι είναι το LinkedIn;

Το LinkedIn είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, χρησιμοποιείται, όμως, για την προβολή του επαγγελματικού προφίλ ενός ατόμου που σχετίζεται με την αγορά εργασίας είτε ως εργαζόμενος, είτε ως εργοδότης, είτε ως υποψήφιος για απασχόληση. Με δεδομένο, λοιπόν, αυτό, το προφίλ στο LinkedIn μοιάζει ως προς τον τρόπο δημιουργίας του με αυτό στο Facebook, αλλά διαφέρει ως προς τη φιλοσοφία. Γιατί το κάθε μέσο εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Ενώ κοινός στόχος είναι η επικοινωνία και η δικτύωση, στο μεν Facebook συνήθως γίνεται με φίλους, συγγενείς και γνωστούς, στο δε LinkedIn, με συναδέλφους και ανθρώπους με παρόμοια επαγγελματικά ενδιαφέροντα.

Το LinkedIn, επομένως, δίνει τη δυνατότητα σε έναν επαγγελματία να μαθαίνει νέα για τον κλάδο εργασίας του, να επικοινωνεί με ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά εργασίας, να ενημερώνεται για νέες θέσεις απασχόλησης που θα μπορούσαν να τον ενδιαφέρουν. Όσο περισσότερους ανθρώπους έχετε στις επαφές σας, τόσο καλύτερα δικτυώνεστε. Και σε αντίθεση με το Facebook, όπου η επιλογή των επαφών θα πρέπει να γίνεται με περισσότερη σύνεση καθώς περιλαμβάνετε πιο προσωπικά στοιχεία, στο LinkedIn, όπου το προφίλ σας είναι επαγγελματικό, μπορείτε να συνδέεστε με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε προσωπικά.

Η Randstad έχει προφίλ και στο LinkedIn (Randstad Hellas) και στο Facebook (Randstad Hellas). Μπορείτε, λοιπόν, να συνδεθείτε μαζί μας και να ενημερώνεστε για την αγορά εργασίας και τις νέες θέσεις απασχόλησης που χειριζόμαστε, να επικοινωνείτε με επαγγελματίες διαφόρων επαγγελματικών ειδικοτήτων και να ανταλλάζετε απόψεις σχετικά με τη δουλειά σας.