Σύμφωνα  με τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας κατά την αναζήτηση εργασίας υπάρχουν λάθη στα οποία υποπίπτουν οι υποψήφιοι για εργασία τα οποία μπορεί να τους στοιχήσουν μια προσωπική επαφή με έναν εργοδότη η μία προσφορά για εργασία.

Τα λάθη αυτά εντοπίζονται σε διάφορα θέματα σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού, τη συνοδευτική επιστολή και τη συνέντευξη εργασίας μερικά από τα οποία έχουμε καταγράψει παρακάτω:

1.  Σύνταξη βιογραφικού το οποίο θα έχει ορθογραφικά λάθη, λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες.  Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται στο βιογραφικό μα μην αναγράφονται αρμοδιότητες και καθήκοντα.

2. Αίτηση σε θέση εργασίας χωρίς την αποστολή συνοδευτικής αποστολής.

3. Αποστολή βιογραφικού στην ελληνική γλώσσα όταν η αγγελία για την οποία γίνεται αίτηση προαπαιτεί να σταλεί βιογραφικό στα Αγγλικά.

4. Αργοπορία κατά την προκαθορισμένη συνέντευξη επιλογής.

5. Επιλογή μη επαγγελματικού ντυσίματος, χαλαρή συμπεριφορά και επικοινωνία  για τη υνάντηση σας με ένα εργοδότη.

6. Ελλιπής προετοιμασία σχετικά με την δραστηριότητα του εργοδότη, αλλά και τις λεπτομέρειες στο βιογραφικό.

7. Επικοινωνία ψευδών πληροφοριών σχετικά με τις ικανότητες, την εργασιακή εμπειρία και τα επιτεύγματα μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση των ξένων γλωσσών.