Μία τάση ή οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση στην δραστηριότητα της αγοράς εργασίας είναι η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επηρεάσει τόσο τον τρόπο διαπροσωπικών όσο και επαγγελματικών επαφών. Πώς, όμως, μπορούν να μας επηρεάσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γιατί να αποτελέσουν αντικείμενα απασχόλησης μας;

Η δημιουργία σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση των γνωριμιών μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και να ενισχύσει τις ευκαιρίες μας να δικτυωθούμε και, ενδεχομένως, και αναπτυχθούμε σε χώρους εργασίας του ενδιαφέροντος μας ή να αποκτήσουμε γνωριμίες που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της καριέρας μας.

Επιπλέον, η εμπλοκή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας , όσον αφορά την πλευρά των υποψηφίων, και εύρεσης προσωπικού, όσον αφορά τη μεριά των εργοδοτών, μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε και να εξαπλώσουμε την επαγγελματική μας εικόνα και όνομα και να έρθουμε σε επαφή με πολύ μεγαλύτερο αριθμό πιθανών εργοδοτών σε πολύ μικρότερο διάστημα, σε σχέση με το παρελθόν.

Βρείτε όλες τις νέες θέσεις εργασίας στο Twitter