Τόσο η εύρεση προσωπικού, όσο και εύρεση εργασίας έχουν μεταβληθεί σε μεγάλο ποσοστό τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα η είσοδος νέων μεθόδων και εργαλείων για την προσέλκυση του Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές.     Ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο αυτό το διάστημα το οποίο έχει αλλάξει ριζικά την κατάσταση σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα, είναι το Internet.     Η χρήση του internet, έχει επιφέρει οφέλη τόσο για τις εταιρίες που αναζητούν προσωπικό, όσο και για τους υποψηφίους που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας .   Για τους εργοδότες τα οφέλη προκύπτουν από τις επιλογές που τους παρέχονται για να δημοσιεύσουν τις αγγελίες για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Παράλληλα οι υποψήφιοι για εργασία  έχουν την δυνατότητα  να καταχωρούν σε ηλεκτρονικές βάσεις ή να στέλνουν, μέσω e-mail, το βιογραφικό τους για θέσεις απασχόλησης που τους ενδιαφέρουν.     Οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να γίνουν χωρίς κόστος με ταχύτητα, αλλά και χωρίς κάποιο περιορισμό σχετικά με την πρόσβαση, είτε πρόκειται για τα βιογραφικά που θα λάβουν οι εργοδότες, είτε πρόκειται για τις αγγελίες που δημοσιεύονται στις μηχανές αναζήτησης εργασίας γενικότερα .