Οι εργοδότες σε αρκετές περιπτώσεις κατά την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού δείχνουν να έχουν προτίμηση σε υποψηφίους για εργασία που δεν παρουσιάζουν κενά στο βιογραφικό τους. Ωστόσο, κατι τέτοιο φένεται ότι κατα την διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, ίσως έχει διαφοροποιηθεί, καθώς πολλοί αξιόλογοι υποψήφιοι έμειναν χωρίς εργασία, ως αποτέλεσμα τον αποφάσεων που έλαβαν οι εργοδότες για να μειώσουν τα έξοδα τους. Επομένως και υπάρχουν σημαντικοί λόγοι ώστε κάποιοι υποψήφιοι να είναι χωρίς εργασία. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, οι εργοδότες δεν είναι πλέον τόσο επιφυλακτικοί με τους υποψηφίους που δεν απασχολούνται αυτή τη στιγμή.

Παράλληλα με την αναζήτηση εργασίας, οι υποψήφιοι που έχουν μείνει χωρίς εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τον χρόνο που έχουν μέχρι να βρουν τη νέα τους εργασία, για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια που προσφέρονται είτε δωρεάν είτε σε χαμηλό κόστος στους ανέργους, για παράδειγμα από τον Ο.Α.Ε.Δ ή από τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημείων. Πολλές ευκαριές για δωρεάν σεμινάρια υπάρχουν και στο Internet.

Παράλληλα, όσοι βρείσκονται σε αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να διευκολύνουν τους εργοδότες που πιθανόν θα αναζητήσουν προσωπικό να τους εντοπίσουν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσω του internet. Θα χρειαστεί πέραν από την διαμόρφωση του βιογραφικού και την απαστολή του σε πιθανούς εργοδότες, να γίνει και αξιοποίηση ιστοσελίδων, όπως το LinkedIn και το Xing, που μπορούν να βοηθήσούν ένα εργαζόμενο να δικτυωθεί και να χτίσει το επαγγελματικό του προφίλ.

Τέλος, με τον έλεγχο των site που δημοσιευουν αγγελίες και θέσεις εργασίας, ή και των εταιρικών sites όπως της Randstad, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για το προφίλ των εργαζομένων που αναζητούν οι εταιρείες, καθώς και για τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην αγορά εργασίας.