Το διαδίκτυο έχει συμβάλει θετικά στην διαδικασία της εύρεση εργασίας. Οι υποψήφιοι για εργασία έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τις νέες θέσεις εργασίας, να κάνουν αίτηση και να καταχωρούν το βιογραφικό τους, να έρχονται σε επαφή με στελέχη της αγοράς και να δικτυώνονται, να μαθαίνουν για το εργασιακό περιβάλλον ενός εργοδότη και τις συνθήκες εργασίας, να ενημερώνονται για τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις στον υπολογιστή. Παρ’ όλα αυτά οι υποψήφιοι για εργασία δεν θα πρέπει να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα μόνο τρόπο αναζήτησης εργασίας, αλλά να προσπαθούν να κάνουν συνδυασμό όλων των διαθέσιμων επιλογών στην εύρεση εργασίας πχ εφημερίδες, ημέρες καριέρας, συνεργασία με εταιρίες ανθρώπινου δυναμικού κλπ. έτσι ώστε να καλύπτουν όλες ευκαιρίες για απασχόληση που μπορεί να είναι διαθέσιμες αυτό το διάστημα.