Η χρήση των social media και κυρίως του Linked In χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους συμβούλους Ανθρώπινου Δυναμικού στην εύρεση υποψηφίων για εργασία.   Με τη δημιουργία προφίλ στο Linked In δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας αλλά και να αυξήσει τις πιθανότητες να βρει μία νέα θέση εργασίας.   Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα φροντίστε να δημιουργήσετε ένα πλήρες κι επαγγελματικό προφίλ.   Προκειμένου να έρθετε σε επαφή με συμβούλους αλλά και να ενημερώνεστε για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, γίνετε μέλη στο γκρουπ της Randstad Hellas.