Οι ειδικοί του Ανθρώπινου Δυναμικού και τις εύρεσης προσωπικού προτείνουν διαφορές συμβουλές για την αποτελεσματική  εύρεσης εργασίας. Κάποιες συμβουλές για την εύρεση εργασίας ακούγονται εύκολες στην εφαρμογή τους ενώ σε κάποιες άλλες  περιπτώσεις  δεν είναι εύκολο να ακολουθήσουμε αυτό που μας προτείνουν .

Παρά το γεγονός ότι οι υποψήφιοι για εργασία έχουν περισσότερα εργαλεία για να προετοιμαστούν  για την εύρεση εργασίας, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται ακόμα και οι πιο βασικές αρχές για την αναζήτηση εργασίας όπως η ανανέωση του βιογραφικού μας με τις τελευταίες λεπτομέρειες και τις αρμοδιότητες, δημιουργία διαφορετικών εκδόσεων του βιογραφικού για να υπάρχει ανταπόκριση στις θέσεις εργασίας, δημιουργία μιας συνοδευτικής επιστολής η οποία θα αναδεικνύει τις ικανότητες μας και θα μας κάνει ιδανικούς για ένα εργοδότη