Στον σημερινό κόσμο της εργασίας,  με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και την τεχνολογική εξέλιξη του internet, η παραδοσιακή προσέγγιση των υποψήφιων σχετικά με την αναζήτηση εργασίας, δεν είναι πλέον λειτουργική. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, όχι μόνο για προσωπική χρήση αλλά και για επαγγελματική.

Τα αποτελέσματα από την έρευνα Workmonitor που διεξάγαμε για το α’ τρίμηνο του 2011, με την συμμετοχή 405 εργαζόμενων στην Ελλάδα, έδειξαν ότι το 60% θα αναζητούσε πληροφορίες για έναν εργοδότη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 39% εμπιστεύεται και θεωρεί ακριβείς τις πληροφορίες που παρέχονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους εργοδότες.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται από το 70% των ερωτηθέντων για να έχουν ενημέρωση σχετικά με την κουλτούρα της εταιρείας και το 52% είπαν ότι δεν θα έκαναν έστελναν το βιογραφικό τους σε κάποιον εργοδότη, εάν υπήρχαν αρνητικά σχόλια για αυτόν. Σύμφωνα με τις εργαζόμενους που έλαβαν μέρος το 49% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να τους βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας.

Το 16% δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να κάνουν χρήση των social media αντί για τις παραδοσιακές μεθόδους για να βρουν την επόμενη θέση εργασίας . Τα αποτελέσματα δείχνουν καθαρά ότι το διαδίκτυο, και πιο συγκεκριμένα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν όλο ένα και πιο σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα σήμερα.

Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι τα social media προσθέτουν αξία και διευκολύνουν σημαντικά την τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Δεν θα πρέπει όμως να είναι το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιεί κάποιος υποψήφιος· τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους αναζήτησης εργασίας.