Η εύρεση εργασίας μπορεί να απαιτεί πλέον μεγαλύτερη προσπάθεια και καλύτερη οργάνωση, όμως σε κάποιες περιπτώσεις οι υποψήφιοι, ενώ λένε ότι γνωρίζουν το πώς πρέπει να κινηθούν, τελικά δεν κάνουν αρκετά από τα βασικά που απαιτούνται. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές πρακτικές συμβουλές για την εύρεση εργασίας που πιθανόν να σας βοηθήσουν να οργανώσετε την  δραστηριότητα σας:

α. Η διαδικασία για την αναζήτηση εργασία απαιτεί επιμονή. Αν στείλετε το βιογραφικό σας σε μία θέση εργασίας μην περιμένετε πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο γιατί αυτό μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Μπορείτε μετά από μερικές μέρες να καλέσετε τον εργοδότη στον οποίο στείλατε το βιογραφικό σας και να ζητήσετε να μάθετε αν το έχει παραλάβει. Αυτή μπορεί να είναι και μια καλή ευκαιρία για να κλείσετε μια συνέντευξη εργασίας.

β. Η ενεργοποίηση του κοντινού μας οικογενειακού και επαγγελματικού δικτύου είναι απαραίτητη. Αρκετά συχνά οι θέσεις εργασίας δεν δημοσιεύονται, αλλά γίνονται γνωστές από στόμα σας στόμα. Επομένως οι άνθρωποι που σας γνωρίζουν σας προσωπικότητα και σαν επαγγελματία θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα.

γ. Η βιαστικές και χωρίς σκέψη κινήσεις δεν είναι καλός σύμβουλος. Πρώτου στείλετε το βιογραφικό σας σε μια αγγελία θα πρέπει να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τον εργοδότη και το αντικείμενο του. Αυτό θα βοηθήσει στην περίπτωση που επικοινωνήσει μαζί σας ο συγκεκριμένος εργοδότης, αλλά και για να διαμορφώσετε καλύτερα την συνοδευτική επιστολή σας.

δ.  Διαβάστε το βιογραφικό σας για μια ακόμη φορά και κάντε μια λίστα με τις λέξεις κλειδιά που μπορείτε να καταγράψετε από αυτό. Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το βιογραφικό καταχωρείτε σε ηλεκτρονικές βάσεις, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε εμπλουτίσει με λέξεις κλειδιά που θα βοηθήσουν στην αναζήτηση του.