κατάσταση στην Ελληνική αγοράς εργασίας δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με παλιότερα, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για εργασία , είτε πρόκειται για θέσεις προσωρινής απασχόλησης, είτε για μόνιμη απασχόληση. Γενικά, υπάρχει μια ανοδική τάση για την ζήτηση επαγγελματιών σε ειδικότητες στις  πωλήσεις, στα στελέχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) αλλά και τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την συμμόρφωση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (compliance) και τον πιστωτικό έλεγχο.

Οι επαγγελματικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εταιρειών και των εργαζόμενων που απασχολούνται σε προσωρινή απασχόληση είναι πολύ σημαντικές. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό οι υποψήφιοι για εργασία να αντιμετωπίζουν την προσωρινή απασχόληση σαν οποιαδήποτε άλλη μορφή απασχόλησης. Θα πρέπει να αφοσιώνονται πλήρως στα καθήκοντά τους, να είναι αξιόπιστοι και να προσφέρουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Κάθε θέση εργασίας στην οποία έχει εργασθεί ένας εργαζόμενος, ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια, προσθέτει αξία στην επαγγελματική εμπειρία η οποία θα καταγραφτεί παράλληλα και στο βιογραφικό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις υποψήφιοι οι οποίοι αποδέχθηκαν να εργαστούν με προσωρινή απασχόληση, σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποδεικνύοντας τις ικανότητες τους είχαν την χαρά να αποδεχθούν προτάσεις για μόνιμη απασχόληση.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που θα δεχθούν μία προσφορά εργασίας, ανεξάρτητα αν είναι για θέση προσωρινής ή μόνιμης απασχόλησης, θα πρέπει πάντα να υπογράφουν σύμβαση εργασίας, να επιβεβαιώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και ότι θα λαμβάνουν όλα όσα δικαιούνται από τον νόμο.