Ένας υποψήφιος για εργασία διαθέτει πάρα πολλούς τρόπους για να μπορεί να βρει  νέες ευκαιρίες απασχόλησης . Η εύρεση εργασίας μέσω της δικτύωσης κάθε μορφής (επαγγελματική ή προσωπική) αποτελεί μια αποτελεσματική λύση που χρησιμοποιείτε για να βρει κανείς νέα εργασία.

Παλιότερα δικτύωση περιλάμβανε την ανάπτυξη επαφών με φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, συμφοιτητές από την περίοδο των σπουδών ή με οποιονδήποτε θα μπορούσε να συμβάλει στο να ενημερωθεί κανείς για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν ανακοινώνονται .

Σήμερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναπτυχθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας μας τόσο για την δικτύωση μας όσο και για την αναζήτηση εργασίας. Ένα από τα σημαντικότερα μέσα για  επαγγελματική χρήση και ευκαιρίες για εργασία  είναι το LinkedIn, ενώ σε μικρότερη κλίμακα  μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει εξίσου το ο Xing, το Facebook και το Twitter.

Στα συγκεκριμένα sites αλλά και στα διάφορα blogs ένας υποψήφιος για εργασία μπορεί να έρθει σε επαφή με στελέχη που εργάζονται σε μια εταιρία, να συμμετέχει σε συζητήσεις που δημοσιεύονται και να εκφράσει την επαγγελματική του άποψη, αλλά και να διαμορφώσει το επαγγελματικό του προφίλ.

Στην Randstad Hellas έχουμε διαμορφώσει σελίδες στο LinkedIn, το Facebook, και το Twitter στις οποίες ήδη συμμετέχουν πολλά στελέχη από την αγορά εργασίας,  ενώ παράλληλα σε καθημερινή βάση δημοσιεύουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και θέματα στο blog που διατηρούμε.

Διαβάστε επίσης