Κατά τη εύρεση εργασίας βασικός σκοπός για τους υποψήφιους για εργασίας είναι να βρεθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες απασχόλησης. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όμως μπορούμε να ακολουθήσουμε την παρακάτω στρατηγική η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα για το ποίες θέσεις εργασίας θα πρέπει να στοχεύσουμε.

Συγκεκριμένα μπορούμε:

1. Να καταγράψουμε τις ικανότητες , τα προσόντα, τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία σε διαχείριση καταστάσεων που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ως επαγγελματίες και πιθανόν ταιριάζουν στις απαιτήσεις για τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται.

2. Με γνώμονα το τι μας δίνει κίνητρο να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση στην εργασία μας (σύμφωνα με την εργασία σας σε παλιότερους εργοδότες )  σκεφτείτε σε ποιο κλάδο θα μπορούσατε να προφέρετε τις υπηρεσίες σας.

3.  Με την ίδια λογική μπορείτε να εντοπίσετε και το τμήμα το οποίο θα ταιριάξει αντίστοιχα με τις δυνατότητες σας.

Για να δοκιμάσετε την παραπάνω στρατηγική θα πρέπει να λάβετε επίσης υπόψη τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην αγορά.