Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις-εργοδότες αλλά και για τους υποψήφιους.

 

Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες αναθέτουν σε εταιρίες Ανθρώπινου Δυναμικού να τους βρουν προσωπικό, καθώς βοηθάει τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν χρόνο, και διαθέσιμους πόρους για μια χρονοβόρα διαδικασία.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία που αναζητά προσωπικό να δει σε  σύντομο χρονικό διάστημα υποψήφιους που ταιριάζουν με το προφίλ της εταιρίας τους, καθώς έχει γίνει όλη η απαραίτητη διαδικασία (tests, δομημένη συνέντευξη, συστάσεις) από τις εταιρίες Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από την πλευρά του υποψήφιου που αναζήτα εργασία οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού είναι εξίσου σημαντικές. Ο εξειδικευμένοι σύμβουλοι ασχολούνται με τον κάθε υποψήφιο μεμονωμένα, έχοντας ως στόχο να την εύρεση εργασίας. Οι σύμβουλοι διαθέτοντας εμπειρία και γνώση προσπαθούν να ταιριάξουν τους κατάλληλους υποψήφιους στις αντίστοιχες επιχειρήσεις-εργοδότες, ώστε και οι δύο πλευρές να μείνουν ικανοποιημένοι.

Στην Randstad, επικεντρωνόμαστε στο να παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα - www.randstad.gr