Αν έχετε περάσει  από συνέντευξη εργασίας με σύμβουλο επιλογής προσωπικού από εταιρία  παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού θα έχετε διαπιστώσει ότι κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γίνονται πολλές ερωτήσεις σχετικά με το βιογραφικό σας.  Κάποιοι ίσως αναρωτηθούν γιατί πρέπει να γνωρίζουν τόσες λεπτομέρειες.

Η απάντηση είναι απλή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα για την προσωπικότητα ενός  υποψηφίου και τα στοιχεία που επηρεάζουν το επαγγελματικό προφίλ του. Όσο καλύτερα γνωρίζουν ένας υποψήφιο, αυτό θα βοηθήσει στο να προωθηθεί και να ταιριάξει το βιογραφικό με θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τα προσόντα, τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες ενός υποψηφίου για εργασία.

Από την άλλη, καθώς οι πελάτες μιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού είναι οι εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται και για τις οποίες αναζητά προσωπικό, είναι εξίσου σημαντικό να μένουν ικανοποιημένοι από τους προτεινόμενους υποψήφιους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σωστή αξιολόγηση που θα προκύψει από την επικοινωνία κατά την συνέντευξη εργασίας, αλλά και τα εργαλεία αξιολόγησης που θα επιλεχθούν για να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για το προφίλ του υποψηφίου.

Για να προετοιμαστείτε καλύτερα για την συνάντηση σας με μια εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού συμβουλευτείτε τα άρθρα που θα βρείτε στο /blog