Οι εργοδότες εφόσον επιθυμούν να επιλέξουν προσωπικό για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας δημοσιεύουν τις αγγελίες τους στα διάφορα μέσα. Εναλλακτικά μπορεί να μην προχωρήσουν σε κάποια δημοσίευση και να αξιοποιήσουν την βάση με τα βιογραφικά που διαθέτουν από προηγούμενες αξιολογήσεις ή να αναθέσουν το συγκεκριμένο project σε εταιρία συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος για εργασία θα πρέπει να βρει τον τρόπο για να ανταποκριθεί στις διαθέσιμες ανάγκες για απασχόληση. Για να γνωρίσετε καλύτερα τη Randstad και τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr