Η έκφραση “ψάχνω για εργασία” ακούγεται αρκετά συχνά τον τελευταίο διάστημα, ενώ βρίσκετε ανάμεσα και στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις στο Internet.

Παρ’ όλα αυτά αρκετοί υποψήφιοι συνεχίζουν να ψάχνουν για εργασία χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη οργάνωση και μέθοδο. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αποστολή του βιογραφικού για την ίδια θέση εργασίας περισσότερες από 2 φορές.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει προσοχή στις λεπτομέρειες που καταγράφονται στις θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη προϋπηρεσία, οι ακαδημαϊκές γνώσεις ή οι απαραίτητες δεξιότητες, κάτι το οποίο επίσης δείχνει ότι η αναζήτηση εργασίας βασίζεται στην μαζική αποστολή του βιογραφικού.

Ανεξάρτητα με τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει κατά την αναζήτηση απασχόλησης ο κάθε υποψήφιος για εργασία, θα πρέπει να υπάρχει στοχευμένη δραστηριότητα μέσα από την οποία θα επιδιώκεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η έκφραση “ψάχνω για εργασία” ακούγεται αρκετά συχνά τον τελευταίο διάστημα, ενώ βρίσκετε ανάμεσα και στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις στο Internet.

Παρ’ όλα αυτά αρκετοί υποψήφιοι συνεχίζουν να ψάχνουν για εργασία χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη οργάνωση και μέθοδο. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αποστολή του βιογραφικού για την ίδια θέση εργασίας περισσότερες από 2 φορές.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει προσοχή στις λεπτομέρειες που καταγράφονται στις θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη προϋπηρεσία, οι ακαδημαϊκές γνώσεις ή οι απαραίτητες δεξιότητες, κάτι το οποίο επίσης δείχνει ότι η αναζήτηση εργασίας βασίζεται στην μαζική αποστολή του βιογραφικού.

Ανεξάρτητα με τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει κατά την αναζήτηση απασχόλησης ο κάθε υποψήφιος για εργασία, θα πρέπει να υπάρχει στοχευμένη δραστηριότητα μέσα από την οποία θα επιδιώκεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.