Οι αγγελίες που δημοσιεύονται από τους εργοδότες καταγράφουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε εργασία, τις οποίες οι υποψήφιοι καλούνται να κατέχουν για να αξιολογηθεί θετικά το βιογραφικό τους. Τι είναι αυτό όμως που θέλουν οι εργοδότες;

Διαβάζοντας την αγγελία είναι εύκολο να κατανοήσουμε την επαγγελματική εμπειρία και τις δεξιότητες που θέλει ένα εργοδότης από ένα στέλεχος. Πέραν όμως από τα εμφανή (επαγγελματική εμπειρία, ακαδημαϊκές γνώσεις, ξένες γλώσσες, χρήση του υπολογιστή κλπ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλλιεργούν και δεξιότητες οι οποίες φαίνεται ότι απαιτούνται πλέον από τους περισσότερους εργοδότες όπως ή ικανότητα στην επικοινωνία (γραπτό και προφορικό λόγο), οργανωτικότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, ηγετικές ικανότητες, ευελιξία, δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων.

Επομένως ένα στέλεχος ανεξάρτητα σε ποια φάση της καριέρα του βρίσκετε, θα πρέπει πάντα να αναπτύσσει δεξιότητες που θα τον κάνουν να ξεχωρίζει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Για να δείτε τι αναζητούν οι εργοδότες αυτό το διάστημα μπορείτε να δείτε τις  θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στο http://www.randstad.gr