Σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον μια ικανότητα που συχνά θα χρειαστεί να αναπτύξει ένας εργαζόμενος είναι η εργασία σε ομάδα για την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου ή για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το τμήμα ή την εταιρία συνολικά.

Ο δυνατότητα εργασίας σε ομάδα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό το οποίο συναντάμε αρκετά συχνά στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι εργοδότες έχουν εντοπίσει ότι για κάποιες δραστηριότητες είναι πιο αποτελεσματική η εργασία να γίνεται από πολλά στελέχη ταυτόχρονα.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι κατά την διάρκεια μιας πιθανής αξιολόγησης σε μια συνέντευξη εργασίας, εφόσον χρειαστεί να αναδείξουμε αυτή την ικανότητα μας, μπορούμε να αναφέρουμε παραδείγματα σχετικά με τον ρόλο μας σε ένα project στο οποίο συμμετείχαν διαφορετικά τμήματα ή τον τρόπο που συνεργαστήκαμε με τους συναδέλφους μας για την επίτευξη των στόχων στο τμήμα μας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο παράδειγμα από την εργασιακή σας εμπειρία μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα από την περίοδο των σπουδών σας όπου μπορείτε να λάβατε μέρος σε ομαδικές εργασίες.

Για να λάβετε περισσότερες συμβουλές για την εύρεση εργασίας επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr