Ένα σύνηθες φαινόμενο που παρατηρείται για αρκετούς φοιτητές είναι επιθυμούν να βρουν εργασία παράλληλα  με τις σπουδές τους, κάτι το οποίο μπορεί να προκύπτει για διάφορους λόγους. Αυτοί μπορεί να είναι λόγοι οικονομικής φύσης, ενίσχυση του βιογραφικού, αναζήτησης του τομέα ενδιαφέροντος κλπ.

Όποιοι  και αν είναι ο λόγοι, η εύρεση εργασίας παράλληλα με τις σπουδές αποτελεί ένα πολύ καλό τρόπο απόκτησης εργασιακής εμπειρία. Η εμπειρία αυτή όμως, θα είναι σημαντική βοήθεια για κάθε μελλοντική αναζήτηση εργασίας, θα αυξήσει  τις πιθανότητες για  μελλοντική απασχόληση, αλλά  θα δώσει επίσης και μια πρώτη εικόνα για την αγορά εργασίας. Επίσης, η οποιαδήποτε μορφή (προσωρινή απασχόλησημόνιμη απασχόληση κλπ) απασχόλησης αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας για κάθε φοιτητή.

Αν κάποιος θέλει να εργαστεί ενώ, παράλληλα, σπουδάζει, έχει δύο βασικές επιλογές: μπορεί να επιλέξει να κάνει κάποια πρακτική άσκηση, ώστε να έχει μια πρώτη γνωριμία με το αντικείμενο σπουδών του και να βοηθηθεί και στην επιλογή μεταπτυχιακού ή  να επιλέξει κάποια άλλη μορφή απασχόλησης, σχετική ή όχι με τις σπουδές.

Οποία και είναι η τελική επιλογή μόνο όφελος μπορεί να έχει για έναν μελλοντικό εργαζόμενο μιας και αυτή η κίνηση θα προσφέρει σημαντική γνώση, αλλά θα εκτιμηθεί μελλοντικά και από τους  συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.

Για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και αγγελίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το site της Randstad για περισσότερες πληροφορίες.