Βρίσκεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και θεωρείτε ότι η περίοδος στην οποία θα ψάχνετε για δουλειά βρίσκεται πολύ μακριά και συνεπώς, δε χρειάζεται να σας αγχώνει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας; Ακόμα και αν δεν πρόκειται άμεσα να μπείτε στη διαδικασία εύρεσης εργασίας με τη μορφή μόνιμης απασχόλησης, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να συνδυάσετε τις σπουδές σας με κάποια δουλειά σε μορφή μερικής απασχόλησης.

 

Ο πρώτος βασικός λόγος που η εργασία μπορεί να αποβεί ωφέλιμη, κατά τη διάρκεια των σπουδών, είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η οποία ενισχύει το βιογραφικό σας και σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε την εφαρμογή, στην πράξη, των θεωριών που μαθαίνετε, κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

 

Άλλη μία παράμετρος, στην οποία μπορεί να σας ωφελήσει η εργασία είναι η συνειδητοποίηση των ικανοτήτων σας και των αδυναμιών σας καθώς και τρόπους να ενισχύσετε τα πρώτα και να βελτιώσετε τα δεύτερα. Επιπλέον, μέσω της δουλειάς μπορείτε να αποκτήσετε soft skills (επικοινωνιακές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση πελατών) οι οποίες θα σας είναι πολύ χρήσιμες και για τη συνέχεια της εργασιακής σας ζωής.

 

Τέλος, αποκτώντας εργασιακή απασχόληση όσο σπουδάζετε, μπορείτε να ανακαλύψετε τις εναλλακτικές που έχετε να απασχοληθείτε στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να επιλέξετε σε ποια από αυτές θέλετε να κάνετε καριέρα.