Η εργασία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο θέμα τόσο για τους εργαζόμενους ή τους υποψήφιους για εργασία, όσο και για τους εργοδότες που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό. Το ίδιο σημαντικό όμως είναι και η ευελιξία και προσαρμογή σε νέες συνθήκες.

Στην περίπτωση ενός  εργαζομένου που βρίσκετε σε κάποια εργασία είναι σημαντικό να μπορεί να γίνει προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις. Για παράδειγμα μπορεί στην καθημερινή του εργασία να προστεθούν κάποιες νέες αρμοδιότητες για τις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί, έτσι ώστε να συνεχίσει να έχει θετική συνεισφορά στους στόχους και στα αποτελέσματα.

Αν κάποιος βρίσκετε εκτός εργασίας αυτό το διάστημα και είναι σε αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη ευελιξία σε νέες μορφές απασχόλησης όπως η προσωρινή απασχόληση.

Τέλος στην περίπτωση των εργοδοτών θα χρειαστεί ευελιξία και στρατηγική σκέψη για να διασφαλίσουν τα αποτελέσματα και τους  στόχους. Αυτό σημαίνει ότι οι επιλογές στο ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να γίνονται βάση πλάνου οι από συμβούλους hr που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά.