Σε αρκετές περιπτώσεις οι υποψήφιοι για εργασία θεωρούν επιτυχημένη την  αναζήτηση εργασίας όταν προκύψει μια συνέντευξη εργασίας. Σίγουρα αποτελεί σημαντική επιτυχία το να λάβουμε θετική αξιολόγηση στο βιογραφικό μας και να κληθούμε σε μία συνέντευξη εργασίας με ένα εργοδότη.

Παρ’ όλα αυτά η επιτυχία κατά την αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να αξιολογείται από το σύνολο των συναντήσεων που τελικά θα έχει ένα υποψήφιος με ένα εργοδότη (πρώτο, δεύτερο interview κλπ), καθώς και με τις προσφορές για εργασία που θα λάβει.

Διαφορετικά, αν φτάνουμε στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και δεν λαμβάνουμε την επιθυμητή προσφορά για εργασία, αυτό σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει να διαμορφώσουμε σωστά το βιογραφικό μας, είμαστε επαγγελματίες κατά τη συνέντευξη εργασίας, αλλά πιθανόν θέλουμε το κάτι παραπάνω για να πείσουμε για την καταλληλότητα μας για την θέση εργασίας που προσφέρεται.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για συμβουλές για τη συνέντευξη εργασίας και τη διαδικασία αξιολόγησης στο /blog