Κάποιες φορές και η τύχη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την εύρεση εργασίας. Κάποιες άλλες φορές για να βρει κάποιος δουλειά αρκεί να βρίσκετε την σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.

Πρόσφατα ένα φίλος προώθησε το βιογραφικό του σε μια εταιρία και αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία αξιολόγησης, είχε την χαρά να του γίνει προσφορά για εργασία την οποία και αποδέχτηκε. Η θέση εργασίας την οποία και κατέλαβε δεν είχε ανακοινωθεί μέσω κάποιας αγγελίας. Με ποιο τρόπο όμως έγινε η αποστολή του βιογραφικού στην συγκεκριμένη εταιρία;

Σε μια κοινωνική εκδήλωση ο φίλος πού βρήκε εργασία, ενημερώθηκε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ψάχνει να καλύψει κάποια θέση στις πωλήσεις για να αντικαταστήσει εργαζόμενο που αποχώρησε. Χωρίς να γνωρίζει περισσότερα στοιχεία επικοινώνησε με την συγκεκριμένη εταιρία, έλαβε τις πληροφορίες που ήθελε για την θέση εργασίας και αφού έπεισε τηλεφωνικά για τις γνώσεις και τις ικανότητες του τον υπεύθυνο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, κατάφερε να προωθήσει το βιογραφικό του, όπου και ακολούθησε η πρόσληψη.

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν προέκυψαν όλα κατά τύχη. Ναι μεν υπήρχε η ενημέρωση για την συγκεκριμένη θέση εργασίας (τύχη), όμως ακλούθησε μια τέτοια δραστηριότητα και άμεση ανταπόκριση, που δημιούργησαν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να λάβει μέρος ο συγκεκριμένος υποψήφιος στη διαδικασία αξιολόγησης.

Ακόμα και όταν κάτι προκύψει από τύχη είναι οι αποφάσεις που θα λάβουμε στην συνέχεια οι οποίες θα καθορίζουν τον θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.