Πρώτη προτεραιότητα για τους περισσότερους υποψηφίους κατά την αναζήτηση εργασίας είναι να βρουν κάποια δουλεία στο αντικείμενο το οποίο συνδέεται είτε με την επαγγελματική εμπειρία, είτε με τις ακαδημαϊκές γνώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις σκοπός είναι να γίνει χρήση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, άλλα και να γίνει η επιλογή για την δουλεία σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στο βιογραφικό.

Από την άλλη μεριά, πρώτη προτεραιότητα για τους εργοδότες αποτελεί η εύρεση και επιλογή προσωπικού που θα ταιριάζει με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας την οποία προσφέρουν, καθώς  και  την προσωπικότητα η οποία θα είναι σύμφωνη με την κουλτούρα της εταιρείας. Σκοπός των εργοδοτών είναι να επιλέξουν στελέχη τα οποία θα προσφέρουν αξία και  θα συμμετέχουν άμεσα στα αποτελέσματα και τους στόχους που έχουν θέσει.

Εφόσον αναζητάμε δουλεία και επιθυμούμε να έρθουμε σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους εργοδότες, είναι σημαντικό να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες που αναγράφονται σε κάθε αγγελία για εργασία προτού στείλουμε το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή μας. Αν στέλνουμε το βιογραφικό μας σε θέσεις που απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις σε ξένες γλώσσες τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε, τότε δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάποια θετική ανταπόκριση.

Στο http://www.randstad.gr θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες νέες θέσεις εργασίας.