Κάθε δουλειά έχει συγκριμένες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες τις οποίες κάθε εργαζόμενος καλείται να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα του.  Το ίδιο όμως μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας για μια συγκεκριμένη ειδικότητα ή για θέσεις εργασίας σε συγκριμένους κλάδους.  Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να βρει εργασία στον κλάδο της ναυτιλίας θα πρέπει να γνωρίζει με ποιο τρόπο οι εργοδότες στον συγκεκριμένο κλάδο αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό, σε ποια μέσα δημοσιεύουν τις αγγελίες εργασίας τους, καθώς και αν συνεργάζονται με εταιρείες συμβούλων που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.  Επισκεφθείτε το Randstad Hellas για να βρείτε τις νέες θέσεις εργασίας.