Στην προσπάθεια μας να βρούμε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να συνεχίσουμε την καριέρα μας σε ένα νέο εργοδότη, πολλές φορές ξεχνάμε ότι η σωστή χρήση και οργάνωση του βιογραφικού μας είναι πιθανόν να βοηθήσει στην  επίτευξη του στόχου μας.

Στο βιογραφικό αυτό που έχει πρωταρχική σημασία είναι η ποιότητα και η πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται και όχι η πληθώρα των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για να γεμίσουν οι σελίδες. Σύμφωνα και με άρθρα που έχουμε δημοσιεύσει και παλιότερα για την σύνταξη του βιογραφικού, μια αρχική αλλά ουσιαστική προσέγγιση έχει να κάνει με την επιλογή της δομής.

Το βιογραφικό θα πρέπει να έχει τέτοια δομή που να βοηθάει τον αναγνώστη να λάβει το μήνυμα που θέλετε να περάσετε σχετικά με την εργασιακή σας εμπειρία και τις ικανότητες σας. Αν για παράδειγμα έχετε αποκτήσει επαγγελματική εταιρία αρκετών ετών, είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε με την πιο πρόσφατη εργασία σας.

Οι επιλογές σας για το βιογραφικό και το περιεχόμενο του θα πρέπει να έχουν επαγγελματικά κριτήρια. Για παράδειγμα είναι προτιμότερο να επιλέξετε μαύρο ή μπλε χρώμα για την γραμματοσειρά, από κάποιο πολύ έντονο. Επίσης αν πρέπει το βιογραφικό σας να συνοδεύεται από φωτογραφία, φροντίστε να είναι πορτρέτο και όχι ολόσωμη από τις τελευταίες σας διακοπές.

Συνεπώς, η σωστή διαμόρφωση του βιογραφικού μπορεί να βοηθήσει την προσπάθεια μας για την κάλυψη της θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει.