Καθημερινά σημαντικός αριθμός υποψηφίων αναζητά να βρει απασχόληση σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητα.  Ανεξάρτητα με τα χρόνια εμπειρίας, αλλά και το επίπεδο το προσόντων που διαθέτει ο κάθε εργαζόμενος που θα αναζητήσει απασχόληση θα πρέπει σίγουρα να λειτουργήσει μεθοδικά και βάση κάποιου συγκεκριμένου πλάνου, αλλά και προσπαθήσει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με την εύρεση εργασίας.  Μια από αυτές τις επιλογές είναι και οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού,  τους  οποίους  κάποιοι εργαζόμενοι φαίνεται είτε να μην γνωρίζουν, είτε  μην την έχουν στις βασικές τους προτεραιότητες, κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια τους για την εύρεση απασχόλησης.  H Randstad Hellas κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει και να ενημερωθείτε για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει επισκεφθείτε το Randstad Hellas