Για να βρεθεί απασχόληση στην Αθήνα εκτός από την ανανέωση του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής, οι ενδιαφερόμενοι για την εύρεση εργασίας θα πρέπει να εντοπίσουν και τα διαθέσιμα ανοίγματα για θέσεις εργασίας.

Αυτό σημαίνει  ότι θα πρέπει να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια που πρέπει να στοχεύει σε όλες τις δυνατές επιλογές και όχι μόνο στις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται στο internet.

Στον προγραμματισμό που θα γίνει θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η κατάλληλη ενημέρωση για τις θέσεις εργασίας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει και ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων επαφών (επαγγελματικές επαφές, συνεργάτες,  οικογενειακό περιβάλλον, φίλοι) οι οποίοι είναι δυνατόν να έχουν περισσότερες πληροφορίες για θέσεις απασχόλησης που δεν έχουν ανακοινωθεί με κάποιο τρόπο.