Σε πολλές περιπτώσεις οι υποψήφιοι αναφέρουν ότι για βρεθεί απασχόληση χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Η εύρεση απασχόλησης όμως ποτέ και σε καμία οικονομική περίοδο δεν πρέπει να θεωρείται ως μια εύκολη υπόθεση.

Οι εργοδότες πάντα επιθυμούν να καλύπτουν τις θέσεις εργασίας με υποψήφιους που καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν θέσει και θα προσφέρουν αξία και αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας όταν τους παρουσιαστεί η ευκαιρία να επικοινωνήσουν με ένα εργοδότη θα πρέπει πάντα να έχουν ως βασική προτεραιότητα να παρουσιάζουν το επαγγελματικό τους προφίλ με τέτοιο τρόπο που να αναδεικνύει τους λόγους για τους οποίους ταιριάζει με την συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Καταχωρήσετε το βιογραφικό σας και κάντε αίτηση στις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad