Η απασχόληση και αναζήτηση νέων ευκαιριών αποτελεί μείζων ζήτημα για πολλούς εργαζόμενους που αυτό το διάστημα  καλούνται να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές που προκύπτουν στην αγορά εργασίας.

Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές αλλά και να μην απορρίπτουν κάποιες επειδή δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η συνεργασία με συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι η Randstad οι οποίοι αξιολογούν προσωπικό και χειρίζονται θέσεις εργασίας για διαφορετικές ειδικότητες και εργοδότες από όλους τους κλάδους.

Αν θέλετε να συνεργαστείτε με την Randstad το μόνο που απαιτείται είναι να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σα και να κάνετε αίτηση στις  διαθέσιμες θέσεις εργασίας.  Η υπηρεσίες της Randstad παρέχονται στους υποψήφιους για εργασίας  είναι δωρεάν καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας.