Κατά την διάρκεια της αναζήτησης για μια νέα απασχόληση αυτό που θα πρέπει να επιτευχθεί από τους υποψήφιους για εργασία είναι οι επαφές με υποψήφιους εργοδότες.

Πέρα από την δραστηριότητα που θα γίνει μέσα από τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται, καθώς και την επικοινωνία με εργοδότες για ανάγκες που θα προκύψουν μελλοντικά οι υποψήφιοι μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για μια συνάντηση με πιθανούς εργοδότες μέσα από τα επαγγελματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Η δημιουργία επαγγελματικών επαφών και στις δύο περιπτώσεις θα κάνει το επαγγελματικό προφίλ και το βιογραφικό μας γνωστό και διαθέσιμο σε περισσότερους εργοδότες.