Εφόσον κάποιος ετοιμάζεται να αναζητήσει απασχόληση στην Ελλάδα θα χρειαστεί να αξιοποιήσει όλες τις επιλογές που διαθέτει.

 

Οι επιλογές δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στα διάφορα μέσα (internet, εφημερίδες σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού), αλλά θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια για ενεργοποίηση και εκείνων για τις οποίες απαιτείται επιπλέον δραστηριότητα.

 

Μια τέτοια περίπτωση στην αναζήτηση εργασίας αποτελεί η δικτύωση και ενημέρωση των προσωπικών και επαγγελματικών επαφών σχετικά με τις θέσεις εργασίας που αναζητάμε.

 

Μέσα από μια τέτοια επιλογή είναι πιθανόν να προκύψει μια ευκαιρία για απασχόληση στην περίπτωση που κάποιος εργοδότης δεν δημοσιεύσει μια θέση εργασίας, αλλά προσπαθήσει να βρει ανθρώπινο δυναμικό μέσα από συστάσεις που θα λάβει από το υπάρχον προσωπικό η κάποιους συνεργάτες.