Πολλοί εργαζόμενοι που αναζητούν απασχόληση αυτό το διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσες συνθήκες στην αγορά θα χρειαστεί να βρουν και επιπλέον λύσεις που θα ενισχύσουν την προσπάθεια τους για την εύρεση του επόμενου εργοδότη. Παρακάτω θα βρείτε μερικές προτάσεις που θα μπορούσατε να σκεφθείτε:

  • Επικεντρωθείτε σε κλάδους που αυτό το διάστημα εξακολουθούν να παρουσιάζουν ανάπτυξη και στους οποίους δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα βάλτε σε δεύτερη προτεραιότητα κλάδους και ειδικότητες που το ίδιο διάστημα παρουσιάζουν στασιμότητα.
  • Ξαναδιαβάστε το βιογραφικό σας και προσπαθήστε να εντοπίσετε δεξιότητες οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις για την αναζήτηση εργασίας. Αν για παράδειγμα διάθετε  κάποιο πτυχίο και εμπειρία σε ένα επαγγελματικό αντικείμενο θα μπορούσατε να εξετάσετε  το ενδεχόμενο για διδασκαλία σε ένα ιδιωτικό φορέα.
  • Μην βασίζεται την αναζήτηση σας μόνο σε ένα μέσο. Διευρύνετε τις επιλογές σας  επικοινωνώντας με συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τις επαγγελματικές σας επαφές.
  • Μην αντιμετωπίζεται αρνητικά την περίπτωση του να εργαστείτε μέσω προσωρινής απασχόλησης σε μια εταιρία. Μια πρόταση για εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης θα σας δώσει την δυνατότητα να παραμείνετε ενεργοί στη αγορά εργασίας