Η πλειοψηφία των εργαζομένων, σήμερα, ψάχνει για δουλειά πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να εξασφαλίσει μία σταθερότητα στο μισθό και να καλύψει τα οικονομικά της έξοδα. Η εύρεση μίας σταθερής εργασίας έχει γίνει επιτακτικότερη από ποτέ αλλά και πιο σύνθετη, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην εργασία στην Ελλάδα. Εξαιτίας των προκλήσεων που προκύπτουν στην αγορά οι υποψήφιοι για εργασία καταφεύγουν και σε άλλες λύσεις όπως της μερικής απασχόλησης.

Η εύρεση εργασίας μερικής απασχόλησης ακολουθεί τις βασικές αρχές εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με έμφαση να δίνεται στην αξιοποίηση του κοινωνικού δικτύου.

Όταν ψάχνετε για μερική απασχόληση, μη διστάσετε να πληροφορήσετε για την αναζήτηση, όχι μόνο το ευρύτερο κοινωνικό σας δίκτυο αλλά και το τοπικό δίκτυο της γειτονιάς σας. Επιπλέον, να διαθέτετε πάντα επαγγελματικές κάρτες μαζί σας με τα στοιχεία σας γιατί δεν ξέρετε ποτέ θα χρειαστούν και φυσικά, μη διστάσετε να στείλετε το βιογραφικό σας, αν βρείτε κάποια ενδιαφέρουσα θέση εργασίας.

Δώστε την ίδια προσοχή, όταν κληθείτε για συνέντευξη, στην προετοιμασία και στην εμφάνιση σας που θα δίνατε για κάποια συνέντευξη για σταθερή απασχόληση.

Τέλος, να έχετε το βιογραφικό σας μαζί, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, γιατί όλοι οι εργοδότες θέλουν να έχουν μία εικόνα για την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου.