Η αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα ήταν και θα είναι μια δραστηριότητα για την οποία οι εργαζόμενοι απαιτείται να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια μέχρι να προκύψει η επόμενη απασχόληση τους.

Η προσπάθεια που καταβάλλεται θα πρέπει να διακρίνεται από οργάνωση και συνεχή δραστηριότητα που θα ενισχύσει τις πιθανότητες μας για ένα θετικό αποτέλεσμα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι και μια πιθανή συνεργασία με μια εταιρία συμβούλων όπως η Randstad.

Η Randstad έχοντας πολυετή παρουσία στην Ελληνική αγορά εργασίας μπορεί να γίνει ο σύμβουλος για εργαζόμενους και εργοδότες. Η εμπειρία μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μας δίνει την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους εργοδότες σχετικά με την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού, αλλά και το υπόλοιπα θέματα ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να προκύψουν.

Αναζητήστε σήμερα το site της Randstad και καταχωρήστε το βιογραφικό σας.