Γιατί κάποιος υποψήφιος θα αναζητούσε βοήθεια από συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού; Γιατί οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού κάνουν πολλά περισσότερα από το να βρίσκουν απλά δουλειά στους υποψήφιους.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού έχουν τις γνώσεις και την ικανότητα να προτείνουν σε κάθε υποψήφιο θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να του ταιριάζουν, πέρα από αυτές που έχει ήδη υπόψιν του. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι επιλογές του.

Επίσης, οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα τη θέση την οποία αναζητά ο υποψήφιος και το επίπεδό της στην ιεραρχία, μπορούν να παρέχουν συμβουλές για τη συνέντευξη εργασίας ώστε ο υποψήφιος που προτείνουν στον εργοδότη να δείξει τον καλύτερό του εαυτό.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad μπορούν να γίνουν οι σύμμαχοί σας στην αναζήτηση εργασίας και να στηρίξουν τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες.

Τέλος, οι υπηρεσίες που προσφέρονται καθ’ όλη την διαδικασία αναζήτησης εργασίας για τους υποψηφίους είναι πάντα δωρεάν.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για εμάς στο www.randstad.gr.