Η θετική αντιμετώπιση κατά την αναζήτηση εργασίας είναι πιθανό να βοηθήσει τους υποψήφιους για εργασία να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Σύμφωνα με παλιότερη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο κολέγιο του Μισούρι στις ΗΠΑ, εφόσον κάποιος βρίσκετε στην εύρεση εργασίας και ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο, ενώ παράλληλα διατηρεί και μια θετική συμπεριφορά απέναντι στην διαδικασία, τότε συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες η προσπάθεια του να είναι επιτυχημένη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι υποψήφιοι για εργασία, εφόσον διατηρήσουν μια θετική αντιμετώπιση κατά την διάρκεια της αναζήτησης εργασίας θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην πίεση και στο άγχος.

Αντιμετωπίστε την εύρεση απασχόλησης με επαγγελματισμό και την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και καταχωρήστε σήμερα το βιογραφικό σας στο http://www.randstad.gr