Ανάμεσα στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στην αναζήτηση εργασίας συγκαταλέγονται το σχέδιο δράσης, οι στόχοι για την καριέρα και ενημέρωση για τις απαιτήσεις της αγοράς.

Το σχέδιο δράσης θα σας βοηθήσει να οργανώσετε την δραστηριότητα σας και την προσέγγιση σας σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τους πιθανούς εργοδότες.

Παράλληλα, βάζοντας στόχους για την καριέρα σας θα έχετε την δυνατότητα να ξεκαθαρίσετε που θέλετε να φτάσετε και τι θέλετε να πετύχετε από την εργασία σας. Στις διαφορετικές  φάσεις της καριέρας οι στόχοι πιθανόν να μεταβληθούν, παρ’ όλα αυτά στην αρχή της καριέρας οι στόχοι μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο για τις επιλογές μας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Τέλος η αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται από διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση σχετικά με τις νέες τάσεις και τις απαιτήσεις από τους εργοδότες στην αγορά εργασίας, για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας και τις πιθανότητες μας για την εύρεση εργασίας.

Για να πληροφορηθείτε για τις πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας, επισκεφτείτε το www.randstad.gr