Ως σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με σημαντικό αριθμό υποψηφίων . Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί κανείς να  διακρίνει ότι υπάρχει έλλειψη πλάνου και ευελιξίας.

Θέτοντας ένα πλάνο μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της διαδικασίας για την εύρεση εργασίας, να μετράμε την αποτελεσματικότητα μας και να είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες μεταβολές στην περίπτωση που χρειαστεί.

Σχετικά με την ευελιξία που θα πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη κατανόηση σχετικά με την επιλογή της καλύτερης δυνατής εργασίας και ιδανικής εργασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποια εργασίες μπορεί να εξυπηρετήσουν συγκριμένες ανάγκες οι οποίες πολύ πιθανόν στην πορεία να μεταβληθούν. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει την ευελιξία εκείνη που θα του επιτρέπει να μην χάνει ευκαιρίες για απασχόληση.

Η ευελιξία δεν έχει να κάνει μόνο με την αποδοχή σε μια προσφορά για εργασία με χαμηλότερες αποδοχές ή λιγότερες αρμοδιότητες. Ένας υποψήφιος μπορεί επίσης να θεωρηθεί ευέλικτος όταν μπορεί να διαμορφώνει το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή του έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναγράφονται σε μια θέση εργασίας.