Οι υποψήφιοι στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν το βιογραφικό τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργοδότες σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγουν να στέλνουν μαζικά το βιογραφικό τους, χωρίς να γίνεται προηγούμενη αξιολόγηση στις αγγελίες που δημοσιεύονται.

Μια τέτοια στρατηγική όμως είναι πιθανόν να μην έχει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε γιατί:

  1. Ο τίτλος της αγγελίας μπορεί να παραπέμπει σε δραστηριότητα η οποία να μην ανταποκρίνεται στο τι πραγματικά θα χρειαστεί να κάνουμε εφόσον γίνει η πρόσληψη. Για παράδειγμα θα πρέπει σίγουρα να αξιολογήσουμε περαιτέρω αγγελίες που υπόσχονται από τον τίτλο μεγάλες χρηματικές αμοιβές.
  2. Οι απαιτήσεις στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται δεν καταγράφονται απλά για να μας δυσκολέψουν τη ζωή. Όταν για παράδειγμα μια εταιρία ζητάει την χρήση μια ξένης γλώσσας σε υψηλό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να το αποδείξετε.
  3. Πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα, την έδρα της εταιρείας αλλά και το ωράριο εργασίας είναι επίσης σημαντικά. Αν αιτηθείτε για μια θέση εργασίας η οποία απαιτεί εργασία σε βάρδιες τις οποίες δεν θα μπορείτε να καλύψετε, τότε πιθανόν να βρεθείτε χωρίς λόγο σε μια συνέντευξη επιλογής, η οποία δεν θα σας ενδιαφέρει ουσιαστικά.

Γενικότερο η προσοχή στις λεπτομέρειες αποτελεί ικανότητα την οποία σε πολλές περιπτώσεις αναζητούν και οι εργοδότες. Επομένως με την ίδια λογική θα πρέπει να χειριστείτε και την αναζήτηση εργασίας.